Keramika z neolitického osídlení jeskyně Franchthi, 5800 až 3200 před n. l. Archeologické muzeum v Naupliu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Keramika z neolitického osídlení jeskyně Franchthi, 5800 až 3200 před n. l. Archeologické muzeum v Naupliu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.