Fragmenty figurek z jeskyně Franchthi. Drobné terakoty, neolit, 6500 až 3200 před n. l. Archeologické muzeum v Naupliu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Fragmenty figurek z jeskyně Franchthi. Drobné terakoty, neolit, 6500 až 3200 před n. l. Archeologické muzeum v Naupliu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.