Dominantní komponentou kosmického záření jsou protony. Ty pocházejí ze dvou zdrojů. Protony s nižší energií, ale vysokou intenzitou pochází ze Slunce. Ty z vyšší i velmi vysokou energií jsou galaktického a extragalaktického původu. Sluneční kosmické


Dominantní komponentou kosmického záření jsou protony. Ty pocházejí ze dvou zdrojů. Protony s nižší energií, ale vysokou intenzitou pochází ze Slunce. Ty z vyšší i velmi vysokou energií jsou galaktického a extragalaktického původu. Sluneční kosmické záření je velmi proměnlivé a silně závisí na fázi slunečního cyklu. Plná čára ukazuje spektrum galaktického záření v době minima a maxima sluneční aktivity. Přerušované čáry ukazují příklady spektra slunečního záření. To je velmi proměnné v závislosti na sluneční činnosti.