Čeští fyzikové se podílejí i na dozimetrických měřeních v evropském modulu Columbus, jehož umístění je vidět na schématu ISS (zdroj NASA).


Čeští fyzikové se podílejí i na dozimetrických měřeních v evropském modulu Columbus, jehož umístění je vidět na schématu ISS (zdroj NASA).