Dozimetrický systém čínského přistávacího měsíčního modulu Čchang-e 4. Díky němu máme informace o dozimetrické situaci na odvrácené straně Měsíce (zdroj Robert F. Wimmer-Schweingruber et al, arXiv:2001.11028v1).


Dozimetrický systém čínského přistávacího měsíčního modulu Čchang-e 4. Díky němu máme informace o dozimetrické situaci na odvrácené straně Měsíce (zdroj Robert F. Wimmer-Schweingruber et al, arXiv:2001.11028v1).