Záznam měření dávkového příkonu systémem MARIE na oběžné dráze okolo Marsu. Jsou použity jednotky mrad/den. Platí, že 1 mSv/den = 100 mrad/den. (Zdroj NASA).


Záznam měření dávkového příkonu systémem MARIE na oběžné dráze okolo Marsu. Jsou použity jednotky mrad/den. Platí, že 1 mSv/den = 100 mrad/den. (Zdroj NASA).