Testování antropomorfních dozimetrických fantomů (zdroj NASA/DLR).


Testování antropomorfních dozimetrických fantomů (zdroj NASA/DLR).