Příprava antropomorfního dozimetrického ženského fantomu (zdroj DLR).


Příprava antropomorfního dozimetrického ženského fantomu (zdroj DLR).