Selfie vozidla Curiosity s označením dozimetrického systému RAD (zdroj NASA)


Selfie vozidla Curiosity s označením dozimetrického systému RAD (zdroj NASA)