Michael Siegrist, Prof. Dr., Oddělení zdravotnických věd a technologií ETH Curych. (Kredit: ETH Curych)


Michael Siegrist, Prof. Dr., Oddělení zdravotnických věd a technologií ETH Curych. (Kredit: ETH Curych)