Pozdně mykénská třmínková nádoba z hrobu bojovníka. Kamini na Naxu, LH III C, 12. století před n. l. Archeologické muzeum na Naxu, č. 1750, skříň 15. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.


Pozdně mykénská třmínková nádoba z hrobu bojovníka. Kamini na Naxu, LH III C, 12. století před n. l. Archeologické muzeum na Naxu, č. 1750, skříň 15. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.