DNA polymeráza theta (Pol?)je enzym, který u lidí je kódován POLQ genem umístěným na třetím chromozomu.  (Kredit: Wikipedia, volná doména).


DNA polymeráza theta (Pol?)je enzym, který u lidí je kódován POLQ genem umístěným na třetím chromozomu. (Kredit: Wikipedia, volná doména).