Deinonychosauři, jako byl i Velociraptor mongoliensis, jehož rekonstruovaná kostra je na snímku, patřili k vůbec nejinteligentnějším dinosaurům. Byli hbití, agilní a měli relativně velké mozky. O tom, zda dokázali používat nástroje, však bohužel prak


Deinonychosauři, jako byl i Velociraptor mongoliensis, jehož rekonstruovaná kostra je na snímku, patřili k vůbec nejinteligentnějším dinosaurům. Byli hbití, agilní a měli relativně velké mozky. O tom, zda dokázali používat nástroje, však bohužel prakticky nic nevíme. Kredit: Vlastní snímek z expozice Přírodovědeckého muzea Belgie v Bruselu, únor 2009.