Právě nápadně velká mozkovna dinosaura, popsaného původně jako Stenonychosaurus inequalis (dnes Latenivenatrix mcmasterae) byla jedním z podnětů k vážně míněným spekulacím o možném vzniku sapientních bytostí, vzešlých vývojem z druhohorních teropodní


Právě nápadně velká mozkovna dinosaura, popsaného původně jako Stenonychosaurus inequalis (dnes Latenivenatrix mcmasterae) byla jedním z podnětů k vážně míněným spekulacím o možném vzniku sapientních bytostí, vzešlých vývojem z druhohorních teropodních dinosaurů. Kredit: Roland Tanglao; Wikipedia (CC BY 2.0)