Paleolitický situační plánek tábořiště lovců mamutů u řeky Dyje. Kredit: Ladislav Plánka, Dějiny zeměměřičství.


Paleolitický situační plánek tábořiště lovců mamutů u řeky Dyje. Kredit: Ladislav Plánka, Dějiny zeměměřičství.