Místa doličná: Náměstí Grotta je na pravém okraji snímku za pobřežní zástavbou. Vlevo od středu je sídliště Nová Grotta a před ním lokalita Aplomata, dál vlevo Kamini. Velká většina dávného i dnešního města je vpravo mimo záběr. Kredit: Zde, Wikimedi


Místa doličná: Náměstí Grotta je na pravém okraji snímku za pobřežní zástavbou. Vlevo od středu je sídliště Nová Grotta a před ním lokalita Aplomata, dál vlevo Kamini. Velká většina dávného i dnešního města je vpravo mimo záběr. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.