Pozdně mykénská hydrie s geometricky stylizovaným zobrazením rybolovu do sítě. Naxos, 12. století před n. l. Archeologické muzeum na Naxu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons Licence CC3.0.


Pozdně mykénská hydrie s geometricky stylizovaným zobrazením rybolovu do sítě. Naxos, 12. století před n. l. Archeologické muzeum na Naxu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons Licence CC3.0.