Přes hydrofobní membránu neprojde kapalná voda, ale vodní pára ano.  Grafický abstrakt. Kredit: Woo et al. (2021) /Elsevier.


Přes hydrofobní membránu neprojde kapalná voda, ale vodní pára ano. Grafický abstrakt. Kredit: Woo et al. (2021) /Elsevier.