Příchod k jeskyni Zás na Naxu, s okolím pramene s napajedlem v popředí. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.


Příchod k jeskyni Zás na Naxu, s okolím pramene s napajedlem v popředí. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.