Měděné sekery, pozdní neolit, 4300 až 3200 př. n. l. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Měděné sekery, pozdní neolit, 4300 až 3200 př. n. l. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.