Schema výroby tkaniny schopné chladit vyzařováním tepla v oblastech infračerveného a blízkého infračerveného spektra. Kredit: Shaoning Zeng et al., 2021.


Schema výroby tkaniny schopné chladit vyzařováním tepla v oblastech infračerveného a blízkého infračerveného spektra. Kredit: Shaoning Zeng et al., 2021.