Široký lekythos v protogeometrickém stylu, kolem 1050 před n. l. Martin von Wagner Museum, Universität Würzburg. Kredit: Daderot, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.


Široký lekythos v protogeometrickém stylu, kolem 1050 před n. l. Martin von Wagner Museum, Universität Würzburg. Kredit: Daderot, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.