Logo firmy: Dionýsos připlouvá k Naxu. Je to variace na několik antických motivů: Dionýsovy plavby i Théseovy plavby. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Logo firmy: Dionýsos připlouvá k Naxu. Je to variace na několik antických motivů: Dionýsovy plavby i Théseovy plavby. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.