Úhlavní místnost, tady se destiluje. Vchod. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Úhlavní místnost, tady se destiluje. Vchod. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.