Finalizace díla v sousední místnosti. Vchod. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Finalizace díla v sousední místnosti. Vchod. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.