Toť ony listy a plody. Kredit: Bgabel, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.


Toť ony listy a plody. Kredit: Bgabel, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.