Experimentální fúzní reaktor řízený GPU. Kredit: University of Washington.


Experimentální fúzní reaktor řízený GPU. Kredit: University of Washington.