Změny uspořádání atomů v disulfidu manganatém. Zleva doprava působí vyšší tlak. Kruhy jsou atomy manganu, osmičky 2 atomy síry. Kredit: Dean Smith, Argonne National Lab.


Změny uspořádání atomů v disulfidu manganatém. Zleva doprava působí vyšší tlak. Kruhy jsou atomy manganu, osmičky 2 atomy síry. Kredit: Dean Smith, Argonne National Lab.