Pithos s malovaným geometrickým dekorem z konce raně kykladské éry nebo spíše z minojské éry. Kastro v Paroikii, EC III / MC, 2300 (2000?) až 1600 př. n. l. Archeologické muzeum na Paru. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Pithos s malovaným geometrickým dekorem z konce raně kykladské éry nebo spíše z minojské éry. Kastro v Paroikii, EC III / MC, 2300 (2000?) až 1600 př. n. l. Archeologické muzeum na Paru. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.