Lymfocyty B reagují na antigen překládaný jinými buňkami (APC), dostávají další signály a jsou z nich vybírány efektorové klony, schopné produkovat specifické protilátky (Pc), které můžeme detekovat v séru. Celý proces je složitě řízen pomocí sítě da


Lymfocyty B reagují na antigen překládaný jinými buňkami (APC), dostávají další signály a jsou z nich vybírány efektorové klony, schopné produkovat specifické protilátky (Pc), které můžeme detekovat v séru. Celý proces je složitě řízen pomocí sítě dalších buněk (TfH, Treg . . ), která obnáší komplexní regulační mechanismy. T a B reakce je propojena. Část vybraných B lymfocytů se ukládá jako paměť (M). (Autorka obrázku: Halina Šimková).