Magnetometr nízko nesený nad ledovcem pomohl určit oblasti s vysokým geotermálním tepelným tokem.  Kredit: Alfred-Wegener-Institut / Thomas Ronge.


Magnetometr nízko nesený nad ledovcem pomohl určit oblasti s vysokým geotermálním tepelným tokem. Kredit: Alfred-Wegener-Institut / Thomas Ronge.