Pohled opačným směrem, ke vchodu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Pohled opačným směrem, ke vchodu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.