Sedimenty souvrství Hell Creek uchovávají nespočetné fosilní pozůstatky posledních žijících neptačích dinosaurů, ptakoještěrů a mnoha dalších skupin tehdejších organismů. Vzácně však v nich lze objevit také zkameněliny velkých mořských obratlovců, ja


Sedimenty souvrství Hell Creek uchovávají nespočetné fosilní pozůstatky posledních žijících neptačích dinosaurů, ptakoještěrů a mnoha dalších skupin tehdejších organismů. Vzácně však v nich lze objevit také zkameněliny velkých mořských obratlovců, jako byli draví mosasauři. Kredit: Vlastní snímek autora, východní Montana (červenec 2009). Pozn.: Fotografii lze využít pouze se souhlasem autora.