Perspektíva pacientov so zlyhávaním srdca sa podľa štatistík pomaly zlepšuje – graf znázorňuje percento pacientov prežívajúcich rok, 5 a 10 rokov od stanovenia diagnózy. Otázka je, či optimistické grafy nie sú skreslené včasnejšou diagnostikou. (Kred


Perspektíva pacientov so zlyhávaním srdca sa podľa štatistík pomaly zlepšuje – graf znázorňuje percento pacientov prežívajúcich rok, 5 a 10 rokov od stanovenia diagnózy. Otázka je, či optimistické grafy nie sú skreslené včasnejšou diagnostikou. (Kredit: Clare J Taylor, et al.:   BMJ 2019; 364).