Zariadenie pre podporu krvného obehu Cardiohelp, Maquet Cardiopulmonary AG, umožňujúce  aj režim mimotelovej oxygenácie. (Zařízení Cardiohelp s laskavým svolením Maquet Cardiopulmonary AG).


Zariadenie pre podporu krvného obehu Cardiohelp, Maquet Cardiopulmonary AG, umožňujúce aj režim mimotelovej oxygenácie. (Zařízení Cardiohelp s laskavým svolením Maquet Cardiopulmonary AG).