Prežívanie pacientov so zlyhávaním srdca je podstatne horšie oproti ostatnej populácii.  (Kredit: Clare J Taylor, et al.: BMJ 2019; 364).


Prežívanie pacientov so zlyhávaním srdca je podstatne horšie oproti ostatnej populácii. (Kredit: Clare J Taylor, et al.: BMJ 2019; 364).