Implantované podporné čerpadlá Jarvik sú dostupné aj pre deti. Zdroj: (Stephen Westaby, et al., Cardiogenic shock in ACS. Part 2: role of mechanical circulatory support, Nature Reviews Cardiology).


Implantované podporné čerpadlá Jarvik sú dostupné aj pre deti. Zdroj: (Stephen Westaby, et al., Cardiogenic shock in ACS. Part 2: role of mechanical circulatory support, Nature Reviews Cardiology).