Schematické znázornění principu metody. Získání trojúhelníkové sítě (polygon spojený společnými body v počítačové grafice) pomocí prostorového skenování (vlevo). A následnou rekonstrukcí dat (vpravo). Diskrétní vzorkované skalární pole funguje jako v


Schematické znázornění principu metody. Získání trojúhelníkové sítě (polygon spojený společnými body v počítačové grafice) pomocí prostorového skenování (vlevo). A následnou rekonstrukcí dat (vpravo). Diskrétní vzorkované skalární pole funguje jako vstupní a výstupní uzly automatického kodéru. Mezivrstvy jsou podobné běžným vrstvám autoenkodéru. (Kredit: Suong S. And Baek S. PLOS ONE (2021). DOI: 10.1371/journal.pone.0254785).