Etiópske dieťa s maláriou. Autor: Rod Waddington, Wikimedia org. CC BY-SA 2.0


Etiópske dieťa s maláriou. Autor: Rod Waddington, Wikimedia org. CC BY-SA 2.0