Nie síce vynikajúca, ale spolu s chemoprofylaxiou účinná:  vakcína RTS,S – Mosquirix. Zdroj Odede World Youth International.


Nie síce vynikajúca, ale spolu s chemoprofylaxiou účinná: vakcína RTS,S – Mosquirix. Zdroj Odede World Youth International.