Archaická ilustrace k Iliadě: Odysseus zabíjí thráckého bojovníka, spojence Trójanů. Chalkidská černofigurová amfora, 540 před n. l. Getty Villa, Malibu (Los Angeles), 96.AE.1. Kredit: The J. Paul Getty Museum, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.


Archaická ilustrace k Iliadě: Odysseus zabíjí thráckého bojovníka, spojence Trójanů. Chalkidská černofigurová amfora, 540 před n. l. Getty Villa, Malibu (Los Angeles), 96.AE.1. Kredit: The J. Paul Getty Museum, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.