Meneláos znovu získává Helenu. Atická černofigurová amfora, 550 před n. l. Antická sbírka v Mnichově, inv. 1383 (= J 75). Kredit: Bibi Saint-Pol, Wikimedia Commons. Licence Public domain.


Meneláos znovu získává Helenu. Atická černofigurová amfora, 550 před n. l. Antická sbírka v Mnichově, inv. 1383 (= J 75). Kredit: Bibi Saint-Pol, Wikimedia Commons. Licence Public domain.