Mapa Vinland, která je údajně mapou z 15. století s předkolumbovským zobrazením severoamerického pobřeží, byla nakreslena moderními inkousty. Kredit: University Press - Yale University.


Mapa Vinland, která je údajně mapou z 15. století s předkolumbovským zobrazením severoamerického pobřeží, byla nakreslena moderními inkousty. Kredit: University Press - Yale University.