Sklo v poušti Atacama. Kredit: P.H. Schultz/Brown University.


Sklo v poušti Atacama. Kredit: P.H. Schultz/Brown University.