Posúdenie viability myokardu pomocou SPECT  (Single-proton emmision computed tomography): získané obrázky poskytujú dosť málo detailov. Kredit: Heart Institute, University od Ottawa.  https://www.ottawaheart.ca/test-procedure/pet-viability-imaging


Posúdenie viability myokardu pomocou SPECT (Single-proton emmision computed tomography): získané obrázky poskytujú dosť málo detailov. Kredit: Heart Institute, University od Ottawa. https://www.ottawaheart.ca/test-procedure/pet-viability-imaging