Vlevo snímek soudobou top kamerou s metapovrchem. Vpravo snímek nové kamery. Kredit: Princeton University.


Vlevo snímek soudobou top kamerou s metapovrchem. Vpravo snímek nové kamery. Kredit: Princeton University.