Jeden z kandidátů na nejstarší alfabetickou inskripci v kameni: Archaický falický kámen, asi 7. století před n. l., s nápisem MUS ME IS/ATO, „Mys mě vztyčil


Jeden z kandidátů na nejstarší alfabetickou inskripci v kameni: Archaický falický kámen, asi 7. století před n. l., s nápisem MUS ME IS/ATO, „Mys mě vztyčil". Zvláštní hermovka nebo spíše betyl. Archeologické muzeum na Korfu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.