Gaia podává Erichthonia Athéně, scénu jistí Héfaistos. Attický červenofigurový stamnos, 470-460 před n. l. Staatliche Antikensammlungen München, Inv. 2413. Kredit: Bibi Saint-Pol, Wikimedia Commons. Public domain.


Gaia podává Erichthonia Athéně, scénu jistí Héfaistos. Attický červenofigurový stamnos, 470-460 před n. l. Staatliche Antikensammlungen München, Inv. 2413. Kredit: Bibi Saint-Pol, Wikimedia Commons. Public domain.