Gaia podává Erichthonia Athéně. Attický červenofigurový kylix, 440-430 před n. l. Antikensammlung Berlin, Altes Museum, F 2537. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Gaia podává Erichthonia Athéně. Attický červenofigurový kylix, 440-430 před n. l. Antikensammlung Berlin, Altes Museum, F 2537. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.