Zmrzačení Úrana u nebeské mechaniky. Giorgio Vasari, 16. století. Palazzo Vecchio, Florencie. Kredit: Shakko, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Zmrzačení Úrana u nebeské mechaniky. Giorgio Vasari, 16. století. Palazzo Vecchio, Florencie. Kredit: Shakko, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.